Tuesday, 29/11/2022 - 02:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Xương

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8 NĂM HỌC 2022-2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờNgoại ngữToánĐịa LíGDĐP
2Âm nhạcKHTN-HoáToánKHTN-HoáĐịa Lí
3GDCDCông nghệNgoại ngữKHTN-HoáLịch Sử
4Ngữ vănNgữ vănKHTN-HoáToánNgoại ngữ
5Ngữ vănNgữ vănTin họcToánSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2  Thể dục Mỹ thuật(TRỰC TUYẾN 
3  Thể dục  
4     
5     
       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờGDĐPNgoại ngữKHTN-HoáĐịa Lí
2Ngoại ngữNgoại ngữTin họcToánÂm nhạc
3Ngữ vănKHTN-HoáKHTN-HoáToánNgữ văn
4Ngữ vănKHTN-HoáToánCông nghệNgữ văn
5Địa LíGDCDToánLịch SửSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2     
3     
4 Mỹ thuật(TRỰC TUYẾN Thể dục  
5  Thể dục  
       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờKHTN-HoáĐịa LíKHTN-HoáÂm nhạc
2Địa LíKHTN-HoáNgoại ngữCông nghệGDCD
3Ngoại ngữNgoại ngữTin họcGDĐPToán
4ToánNgữ vănKHTN-HoáNgữ vănToán
5ToánNgữ vănLịch SửNgữ vănSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2     
3 Mỹ thuật(TRỰC TUYẾN    
4   Thể dục 
5   Thể dục 
       
@VietSchool     
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờNgữ vănTin họcNgữ vănToán
2Ngoại ngữNgữ vănCông nghệNgữ vănToán
3Âm nhạcKHTN-HoáNgoại ngữKHTN-HoáĐịa Lí
4ToánNgoại ngữLịch SửKHTN-HoáGDCD
5ToánGDĐPKHTN-HoáĐịa LíSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2   Thể dục 
3   Thể dục 
4  Mỹ thuật(TRỰC TUYẾN   
5     
       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờTin họcKHTN-HoáCông nghệĐịa Lí
2ToánKHTN-HoáKHTN-HoáNgữ vănGDĐP
3ToánKHTN-HoáĐịa LíNgữ vănÂm nhạc
4Ngữ vănGDCDNgoại ngữToánNgoại ngữ
5Ngữ vănNgoại ngữLịch SửToánSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2 Thể dục   
3 Thể dụcMỹ thuật(TRỰC TUYẾN   
4 TNHN   
5     
       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờKHTN-HoáCông nghệToánGDCD
2Ngữ vănÂm nhạcNgoại ngữToánĐịa Lí
3Ngữ vănNgoại ngữLịch SửKHTN-HoáToán
4Tin họcNgữ vănKHTN-HoáĐịa LíToán
5Ngoại ngữNgữ vănKHTN-HoáGDĐPSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2 Mỹ thuật(TRỰC TUYẾN    
3     
4   Thể dục 
5   Thể dục 
       
@VietSchool     
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A7 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờCông nghệToánKHTN-HoáNgữ văn
2GDCDNgoại ngữToánKHTN-HoáNgữ văn
3GDĐPÂm nhạcNgoại ngữĐịa LíToán
4Ngoại ngữKHTN-HoáLịch SửNgữ vănToán
5Tin họcKHTN-HoáĐịa LíNgữ vănSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2  Mỹ thuật(TRỰC TUYẾN Thể dục 
3   Thể dục 
4     
5     
       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1     
2     
3 Mỹ thuật(TRỰC TUYẾN Thể dục  
4  Thể dục  
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1ToánNgoại ngữNgoại ngữSử-ĐịaSử-Địa
2ToánCông nghệGDĐPKHTN-HoáNgoại ngữ
3GDCDÂm nhạcKHTN-HoáKHTN-HoáKHTN-Hoá
4Sử-ĐịaNgữ vănToánNgữ vănTin học
5Chào cờNgữ vănToánNgữ vănSHL
       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1  Thể dục  
2  Thể dục  
3    Mỹ thuật(TRỰC TUYẾN 
4     
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1KHTN-HoáGDCDGDĐPKHTN-HoáNgữ văn
2KHTN-HoáNgoại ngữNgoại ngữNgữ vănNgữ văn
3Tin họcCông nghệÂm nhạcNgữ vănSử-Địa
4Sử-ĐịaToánKHTN-HoáToánNgoại ngữ
5Chào cờToánSử-ĐịaToánSHL
       
@VietSchool     
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1 TNHN   
2 Thể dục   
3 Thể dụcMỹ thuật(TRỰC TUYẾN   
4     
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Ngoại ngữÂm nhạcToánKHTN-HoáNgoại ngữ
2GDCDKHTN-HoáToánKHTN-HoáSử-Địa
3GDĐPKHTN-HoáCông nghệSử-ĐịaToán
4Tin họcNgữ vănSử-ĐịaNgữ vănToán
5Chào cờNgữ vănNgoại ngữNgữ vănSHL
       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1    Thể dục
2  Mỹ thuật(TRỰC TUYẾN  Thể dục
3    TNHN
4     
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Ngữ vănToánCông nghệToánGDCD
2Ngữ vănToánNgoại ngữToánNgoại ngữ
3KHTN-HoáNgoại ngữSử-ĐịaKHTN-HoáTin học
4KHTN-HoáNgữ vănÂm nhạcKHTN-HoáSử-Địa
5Chào cờNgữ vănGDĐPSử-ĐịaSHL
       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1     
2 Mỹ thuật(TRỰC TUYẾN   TNHN
3    Thể dục
4    Thể dục
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Ngoại ngữCông nghệSử-ĐịaKHTN-HoáNgữ văn
2Sử-ĐịaKHTN-HoáTin họcSử-ĐịaNgữ văn
3ToánGDĐPNgoại ngữGDCDToán
4ToánNgoại ngữKHTN-HoáNgữ vănToán
5Chào cờÂm nhạcKHTN-HoáNgữ vănSHL
       
@VietSchool     
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1     
2 Thể dục  Mỹ thuật(TRỰC TUYẾN 
3 Thể dục   
4 TNHN   
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Sử-ĐịaNgữ vănTin họcGDCDGDĐP
2Ngoại ngữNgữ vănCông nghệKHTN-HoáSử-Địa
3Ngữ vănKHTN-HoáToánKHTN-HoáNgoại ngữ
4Ngữ vănÂm nhạcToánToánKHTN-Hoá
5Chào cờNgoại ngữSử-ĐịaToánSHL
       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1  Tin học(P.TIN)  
2  Tin học(P.TIN) Ngữ văn(TRỰC TUYẾN )
3  Thể dục  
4  Thể dục  
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Ngữ vănVật líNgoại ngữCông nghệNgoại ngữ
2Ngữ vănMỹ thuậtToánNgoại ngữĐịa Lí
3Sinh họcGDCDToánLịch SửToán
4Âm nhạcCông nghệLịch SửNgữ vănToán
5Chào cờSinh học Sinh họcSHL
       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1  Thể dục  
2 Ngữ văn(TRỰC TUYẾN )Thể dục  
3  Tin học(P.TIN)  
4  Tin học(P.TIN)  
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Sinh họcNgữ vănSinh họcGDCDToán
2Địa LíNgữ vănLịch SửSinh họcToán
3ToánCông nghệNgoại ngữNgoại ngữNgoại ngữ
4ToánÂm nhạcVật líCông nghệLịch Sử
5Chào cờMỹ thuật Ngữ vănSHL
       
@VietSchool     
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1 Thể dục   
2 Thể dục Ngữ văn(TRỰC TUYẾN ) 
3    Tin học(P.TIN)
4    Tin học(P.TIN)
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Địa LíCông nghệToánNgoại ngữLịch Sử
2Sinh họcGDCDToánToánNgữ văn
3Công nghệVật líSinh họcToánNgữ văn
4Lịch SửMỹ thuậtNgoại ngữSinh họcNgoại ngữ
5Chào cờÂm nhạc Ngữ vănSHL
       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1   Ngữ văn(TRỰC TUYẾN )Tin học(P.TIN)
2    Tin học(P.TIN)
3 Thể dục   
4 Thể dục   
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Mỹ thuậtGDCDCông nghệToánToán
2Ngoại ngữNgoại ngữNgoại ngữToánToán
3Sinh họcVật líÂm nhạcĐịa LíLịch Sử
4Công nghệNgữ vănSinh họcLịch SửNgữ văn
5Chào cờNgữ văn Sinh họcSHL
       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1     
2Tin học(P.TIN)Ngữ văn(TRỰC TUYẾN )   
3Tin học(P.TIN)   Thể dục
4    Thể dục
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Sinh họcSinh họcMỹ thuậtSinh họcĐịa Lí
2Công nghệNgữ vănToánCông nghệÂm nhạc
3Ngoại ngữNgữ vănToánNgữ vănNgoại ngữ
4Ngoại ngữGDCDLịch SửToánLịch Sử
5Chào cờVật lí ToánSHL
       
@VietSchool     
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1    Thể dục
2 Tin học(P.TIN) Ngữ văn(TRỰC TUYẾN )Thể dục
3 Tin học(P.TIN)   
4     
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Âm nhạcNgoại ngữNgoại ngữĐịa LíToán
2ToánVật líCông nghệGDCDToán
3ToánSinh họcLịch SửCông nghệLịch Sử
4Sinh họcNgữ vănMỹ thuậtSinh họcNgoại ngữ
5Chào cờNgữ văn Ngữ vănSHL
       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờSinh họcNgoại ngữNgoại ngữNgoại ngữ
2Ngữ vănNgữ vănÂm nhạcCông nghệĐịa Lí
3Ngữ vănNgữ vănĐịa LíSinh họcToán
4ToánHóa họcSinh họcLịch SửToán
5ToánVật líVật líNgữ vănSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2Hóa học-Điền
( TRỰC TUYẾN)
Ngữ văn-Thảo(P.12)Ngoại ngữ-Dũng(P.12)  
3Mỹ thuật-Phi
(TRỰC TUYẾN)
Ngữ văn-Thảo(P.12)Vật lí-N.Tuấn(P.12)  
4Sinh học-Hoàng
(TRỰC TUYẾN)
GDCD-Ngân(P.12)Thể dục-ƠnToán-V.Huy(P.12) 
5  Thể dục-ƠnToán-V.Huy(P.12) 
       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờHóa họcToánSinh họcĐịa Lí
2ToánSinh họcToánNgoại ngữNgoại ngữ
3ToánNgữ vănNgoại ngữCông nghệLịch Sử
4Ngữ vănNgữ vănVật líĐịa LíNgữ văn
5Ngữ vănÂm nhạcSinh họcVật líSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2Toán-V.Huy(P.12)  Vật lí-N.Tuấn(P.13)Ngoại ngữ-Dũng(P.12)
3Toán-V.Huy(P.12) Hóa học-Thu
(TRỰC TUYẾN )
Ngữ văn-Sang(P.13)GDCD-Ngân(P.12)
4 Thể dụcSinh học-Hoàng
(TRỰC TUYẾN)
Ngữ văn-Sang(P.13) 
5 Thể dụcMỹ thuật-Phi
(TRỰC TUYẾN)
  
       
@VietSchool     
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờNgữ vănNgoại ngữHóa họcNgoại ngữ
2Địa LíÂm nhạcCông nghệSinh họcNgữ văn
3ToánSinh họcSinh họcVật líNgữ văn
4ToánVật líToánNgữ vănĐịa Lí
5Lịch SửNgoại ngữToánNgữ vănSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2 Thể dụcSinh học-Hoàng
(TRỰC TUYẾN)
GDCD-Ngân(P.14)Ngoại ngữ-Trân(P.13)
3 Thể dụcMỹ thuật-Phi
(TRỰC TUYẾN)
Vật lí-N.Tuấn(P.14)Ngữ văn-T.Tám(P.13)
4  Hóa học-Thu
(TRỰC TUYẾN )
Toán-Mil(P.14)Ngữ văn-T.Tám(P.13)
5   Toán-Mil(P.14) 
       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờHóa họcÂm nhạcCông nghệToán
2Vật líNgữ vănToánSinh họcToán
3Địa LíNgữ vănToánĐịa LíNgoại ngữ
4Lịch SửNgoại ngữVật líNgữ vănNgữ văn
5Sinh họcSinh họcNgoại ngữNgữ vănSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2Mỹ thuật-Phi
(TRỰC TUYẾN)
GDCD-Ngân(P.13)Toán-Mil(P.13)  
3Sinh học-Đèo
(TRỰC TUYẾN)
Vật lí-Loan(P.13)Toán-Mil(P.13)  
4Hóa học-Ngọc
(TRỰC TUYẾN)
Ngữ văn-Dương(P.13)Ngoại ngữ-Trân(P.13)Thể dục 
5 Ngữ văn-Dương(P.13) Thể dục 
       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờNgữ vănNgoại ngữToánNgữ văn
2Ngoại ngữNgữ vănSinh họcToánNgoại ngữ
3Lịch SửSinh họcCông nghệVật líToán
4Ngữ vănÂm nhạcĐịa LíĐịa LíToán
5Ngữ vănNgoại ngữVật líSinh họcSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2 Hóa học-Ngọc
(TRỰC TUYẾN)
 Thể dụcGDCD-Ngân(P.14)
3 Mỹ thuật-Phi
(TRỰC TUYẾN)
Vật lí-Loan(P.14)Thể dụcNgữ văn-Nga(P.14)
4 Sinh học-Đèo
(TRỰC TUYẾN )
Toán-Mil(P.14) Ngữ văn-Nga(P.14)
5  Toán-Mil(P.14)  
       
@VietSchool     
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờÂm nhạcSinh họcVật líToán
2Ngữ vănSinh họcNgoại ngữĐịa LíToán
3Ngoại ngữNgoại ngữVật líSinh họcNgoại ngữ
4ToánNgữ vănCông nghệNgữ vănLịch Sử
5ToánNgữ vănĐịa LíNgữ vănSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2 Thể dụcToán-Minh(P.15)Ngữ văn-Nga(P.15)Mỹ thuật-Phi
 (TRỰC TUYẾN )
3 Thể dụcToán-Minh(P.15)Ngữ văn-Nga(P.15)Hóa học-Điền
(TRỰC TUYẾN)
4  Vật lí-Loan(P.15)GDCD-Ngân(P.15)Sinh học-Đèo
(TRỰC TUYẾN)
5     
       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A7 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 24/10/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờNgoại ngữCông nghệSinh họcNgoại ngữ
2ToánNgoại ngữVật líVật líNgữ văn
3ToánÂm nhạcĐịa LíNgữ vănNgữ văn
4Sinh họcSinh họcToánNgữ vănĐịa Lí
5Ngoại ngữNgữ vănToánLịch SửSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2Sinh học-Đèo
(TRỰC TUYẾN )
Ngữ văn-Sang(P.14) Vật lí-Loan(P.20) 
3Hóa học-Ngọc
(TRỰC TUYẾN )
Ngữ văn-Sang(P.14) Toán-Minh(P.20) 
4Mỹ thuật-Phi
(TRỰC TUYẾN)
Thể dục Toán-Minh(P.20) 
5 Thể dục GDCD-Ngân(P.20) 
       
@VietSchool     
Bài tin liên quan