Wednesday, 19/01/2022 - 03:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Xương

TKB HS K.6 ,7,8,9 áp dung ngày 15/11/2021

Tài liệu đính kèm: Tải về
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLKHTN-H.SNgoại ngữToánLịch Sử 
2Mỹ thuậtĐịa LíNgoại ngữToánTin học 
3Ngữ vănNgoại ngữToánGDĐPKHTN-H.S 
4Ngữ vănNgữ vănCông nghệTNHNGDCD 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 Địa Lí  Thể dục 
3 KHTN-H.S Thể dụcKHTN-H.S 
4 Âm nhạc Ngữ vănToán 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A2 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLĐịa LíToánGDĐPNgữ văn 
2TNHNNgoại ngữToánNgữ vănNgữ văn 
3KHTN-H.SNgoại ngữNgoại ngữMỹ thuậtLịch Sử 
4Công nghệGDCDTin họcToánKHTN-H.S 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 Thể dục Ngữ văn  
3 Địa Lí KHTN-H.SToán 
4 KHTN-H.S Thể dụcÂm nhạc 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A3 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLTin họcMỹ thuậtToánToán 
2KHTN-H.SNgữ vănNgoại ngữToánNgoại ngữ 
3GDCDNgữ vănCông nghệĐịa LíNgữ văn 
4GDĐPNgoại ngữLịch SửKHTN-H.STNHN 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 KHTN-H.S  Ngữ văn 
3ToánÂm nhạc  Địa Lí 
4KHTN-H.SThể dục  Thể dục 
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A4 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLNgữ vănCông nghệĐịa LíNgữ văn 
2Ngoại ngữKHTN-H.SGDCDKHTN-H.SNgữ văn 
3TNHNMỹ thuậtNgoại ngữToánGDĐP 
4ToánTin họcNgoại ngữToánLịch Sử 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2KHTN-H.S  Thể dụcKHTN-H.S 
3Âm nhạc  Ngữ vănThể dục 
4Toán   Địa Lí 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A5 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLGDCDLịch SửKHTN-H.SNgoại ngữ 
2ToánGDĐPKHTN-H.SNgữ vănTNHN 
3ToánNgữ vănTin họcNgữ vănToán 
4Ngoại ngữNgoại ngữMỹ thuậtCông nghệĐịa Lí 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 Âm nhạc  KHTN-H.S 
3 Thể dục ToánNgữ văn 
4 KHTN-H.S Thể dụcĐịa Lí 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A6 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLMỹ thuậtToánCông nghệToán 
2TNHNNgoại ngữToánKHTN-H.SLịch Sử 
3Ngữ vănKHTN-H.SGDCDGDĐPNgoại ngữ 
4Ngữ vănNgữ vănTin họcĐịa LíNgoại ngữ 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2   ToánÂm nhạc 
3 KHTN-H.S KHTN-H.SĐịa Lí 
4 Thể dục Ngữ vănThể dục 
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A7 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLNgoại ngữTin họcĐịa LíNgữ văn 
2Lịch SửKHTN-H.SMỹ thuậtTNHNNgữ văn 
3GDĐPGDCDKHTN-H.SNgữ vănToán 
4Ngoại ngữCông nghệNgoại ngữToánToán 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2  Thể dụcKHTN-H.SThể dục 
3  Địa LíToánÂm nhạc 
4   Ngữ vănKHTN-H.S 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A1 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Sinh học  Địa Lí 
2Ngoại ngữCông nghệ  Thể dục 
3Tin họcThể dục  Lịch Sử 
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLÂm nhạcToánVật líGDCD 
2Tin họcNgoại ngữToánNgữ vănSinh học 
3Ngữ vănNgữ vănCông nghệLịch SửToán 
4Ngữ vănMỹ thuậtNgoại ngữĐịa LíToán 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A2 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Ngoại ngữLịch Sử Sinh học 
2 Thể dụcCông nghệ Địa Lí 
3 Tin học  Thể dục 
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLNgữ vănGDCDNgữ vănÂm nhạc 
2ToánNgữ vănCông nghệVật líNgữ văn 
3ToánMỹ thuậtNgoại ngữToánLịch Sử 
4Tin họcNgoại ngữĐịa LíToánSinh học 
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A3 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Địa Lí Thể dục  
2Tin họcThể dục Công nghệ  
3Ngoại ngữSinh học Lịch Sử  
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLNgoại ngữÂm nhạcToánNgữ văn 
2Công nghệĐịa LíNgoại ngữToánGDCD 
3Mỹ thuậtVật líLịch SửNgữ vănToán 
4Sinh họcNgữ vănTin họcNgữ vănToán 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A4 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Tin họcThể dục  Thể dục 
2Lịch SửĐịa Lí  Sinh học 
3Công nghệNgoại ngữ    
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLSinh họcToánNgữ vănNgữ văn 
2Âm nhạcTin họcToánNgữ vănLịch Sử 
3Ngoại ngữNgữ vănMỹ thuậtToánĐịa Lí 
4Vật líCông nghệGDCDToánNgoại ngữ 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A5 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Sinh học Địa Lí   
2Công nghệTin họcLịch Sử   
3Ngoại ngữThể dụcThể dục   
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLNgữ vănMỹ thuậtLịch SửSinh học 
2Ngoại ngữVật líNgoại ngữToánToán 
3Tin họcCông nghệToánNgữ vănNgữ văn 
4Âm nhạcGDCDToánĐịa LíNgữ văn 
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A6 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Ngoại ngữ  Tin học 
2 Sinh họcThể dục Thể dục 
3 Công nghệLịch Sử Địa Lí 
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLTin họcNgoại ngữToánToán 
2Vật líMỹ thuậtGDCDSinh họcNgoại ngữ 
3ToánNgữ vănÂm nhạcNgữ vănNgữ văn 
4ToánĐịa LíCông nghệNgữ vănLịch Sử 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A7 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Công nghệ  Sinh họcThể dục 
2Ngoại ngữ  Thể dụcTin học 
3Lịch Sử  Địa Lí  
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLNgữ vănLịch SửToánToán 
2Ngữ vănNgữ vănMỹ thuậtToánToán 
3GDCDĐịa LíTin họcVật líNgoại ngữ 
4Công nghệNgoại ngữÂm nhạcSinh họcNgữ văn 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A1 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1   Mỹ thuậtThể dục 
2  Thể dụcSinh họcToán 
3  Tin họcCông nghệGDCD 
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLNgữ vănLịch SửSinh họcNgữ văn 
2Công nghệNgữ vănĐịa LíLịch SửHóa học 
3Ngữ vănNgoại ngữToánHóa họcNgoại ngữ 
4Âm nhạcNgoại ngữToánVật líToán 
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A2 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1GDCD Thể dục Sinh học 
2Toán Tin học Thể dục 
3Mỹ thuật   Công nghệ 
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLVật líNgoại ngữCông nghệHóa học 
2Sinh họcNgữ vănÂm nhạcNgữ vănNgữ văn 
3Lịch SửNgữ vănHóa họcToánToán 
4Ngoại ngữĐịa LíLịch SửToánNgoại ngữ 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A3 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Thể dục ToánCông nghệ 
2 Tin học Mỹ thuậtGDCD 
3 Sinh học  Thể dục 
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLNgoại ngữÂm nhạcHóa họcHóa học 
2Ngoại ngữNgữ vănLịch SửVật líĐịa Lí 
3Ngoại ngữNgữ vănToánLịch SửNgữ văn 
4ToánSinh họcToánCông nghệNgữ văn 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A4 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Toán   Thể dục 
2GDCDMỹ thuật  Sinh học 
3Công nghệThể dục  Tin học 
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLÂm nhạcĐịa LíToánNgoại ngữ 
2Ngữ vănNgoại ngữNgoại ngữToánSinh học 
3Ngữ vănHóa họcLịch SửNgữ vănToán 
4Lịch SửCông nghệVật líNgữ vănHóa học 
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A5 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLVật líHóa họcHóa họcÂm nhạc 
2Sinh họcCông nghệĐịa LíNgữ vănNgữ văn 
3ToánNgoại ngữToánNgữ vănNgữ văn 
4Ngoại ngữNgoại ngữToánLịch SửLịch Sử 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 Mỹ thuật  Tin học 
3Công nghệSinh học  Toán 
4GDCDThể dục  Thể dục 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A6 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLCông nghệToánSinh họcNgữ văn 
2Ngoại ngữNgoại ngữHóa họcHóa họcNgữ văn 
3Ngữ vănVật líĐịa LíToánLịch Sử 
4Ngữ vănÂm nhạcLịch SửToánNgoại ngữ 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2  Thể dục Thể dục 
3Sinh học GDCD Tin học 
4Công nghệ Mỹ thuật Toán 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A7 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLNgoại ngữNgoại ngữLịch SửNgoại ngữ 
2Công nghệÂm nhạcVật líSinh họcĐịa Lí 
3ToánHóa họcLịch SửNgữ vănNgữ văn 
4ToánNgữ vănToánNgữ vănHóa học 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 Thể dục  Toán 
3 Công nghệMỹ thuật Sinh học 
4 Tin họcThể dục GDCD 
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A8 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLÂm nhạcLịch SửNgữ vănNgữ văn 
2Sinh họcNgữ vănToánVật líNgoại ngữ 
3Ngoại ngữNgữ vănToánToánĐịa Lí 
4Ngoại ngữHóa họcHóa họcCông nghệLịch Sử 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 Sinh họcTin họcCông nghệ  
3 GDCDThể dụcThể dục  
4 Mỹ thuật Toán  
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A1 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLNgữ vănGDCDToánToán 
2Ngoại ngữNgữ vănĐịa LíToánToán 
3Vật líSinh họcVật líLịch SửNgữ văn 
4Mỹ thuậtNgoại ngữHóa họcHóa họcNgữ văn 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 Thể dục Thể dục  
3 Công nghệ Ngữ vănĐịa Lí 
4 Âm nhạc Sinh họcNgoại ngữ 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A2 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLNgoại ngữVật líLịch SửĐịa Lí 
2Vật líNgữ vănHóa họcToánToán 
3Mỹ thuậtNgữ vănNgoại ngữToánSinh học 
4ToánHóa họcGDCDNgữ vănNgữ văn 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 Địa Lí Ngữ văn  
3 Thể dục Sinh họcÂm nhạc 
4 Công nghệ Thể dụcNgoại ngữ 
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A3 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 15/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLNgoại ngữHóa họcĐịa LíGDCD 
2Ngữ vănNgữ vănLịch SửHóa họcNgữ văn 
3Ngoại ngữMỹ thuậtToánVật líNgữ văn 
4Vật líSinh họcToánToánToán 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2Sinh học Công nghệ