Wednesday, 19/01/2022 - 03:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Xương

TKB TUẦN 10 -08-11-2021

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A1 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLĐịa LíNgoại ngữNgữ vănNgoại ngữ 
2Lịch SửNgoại ngữMỹ thuậtNgữ vănToán 
3Tin họcCông nghệToánGDĐPKHTN-H.S 
4GDCDKHTN-H.SToánTNHNNgữ văn 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2Âm nhạcThể dục  Thể dục 
3ToánKHTN-H.S  KHTN-H.S 
4 Ngữ văn  Địa Lí 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A2 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLNgoại ngữLịch SửCông nghệNgoại ngữ 
2TNHNGDĐPNgoại ngữĐịa LíKHTN-H.S 
3Ngữ vănNgữ vănMỹ thuậtKHTN-H.SToán 
4Ngữ vănGDCDTin họcToánToán 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2ToánNgữ văn  KHTN-H.S 
3KHTN-H.SThể dục  Địa Lí 
4Âm nhạc   Thể dục 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A3 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLNgữ vănNgoại ngữKHTN-H.SGDĐP 
2ToánNgữ vănTin họcNgữ vănLịch Sử 
3ToánĐịa LíTNHNCông nghệNgoại ngữ 
4KHTN-H.SNgoại ngữToánMỹ thuậtGDCD 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2KHTN-H.SKHTN-H.S  Toán 
3Âm nhạcĐịa Lí  Thể dục 
4Ngữ vănThể dục    
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A4 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLNgữ vănNgoại ngữToánNgữ văn 
2TNHNNgữ vănNgoại ngữToánĐịa Lí 
3Mỹ thuậtGDCDCông nghệGDĐPTin học 
4ToánNgoại ngữLịch SửKHTN-H.SKHTN-H.S 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 Địa Lí Thể dụcThể dục 
3 Âm nhạc KHTN-H.SToán 
4 KHTN-H.S Ngữ văn  
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A5 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLTNHNToánNgữ vănNgoại ngữ 
2Ngữ vănCông nghệToánNgữ vănNgoại ngữ 
3GDĐPNgoại ngữTin họcMỹ thuậtGDCD 
4Lịch SửĐịa LíKHTN-H.SKHTN-H.SToán 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2  KHTN-H.SToán  
3  Địa LíThể dụcÂm nhạc 
4  Thể dụcKHTN-H.SNgữ văn 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A6 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLNgoại ngữTin họcTNHNLịch Sử 
2Ngoại ngữGDCDNgoại ngữNgữ vănĐịa Lí 
3GDĐPMỹ thuậtToánKHTN-H.SNgữ văn 
4Công nghệKHTN-H.SToánToánNgữ văn 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 KHTN-H.S Ngữ văn  
3 Địa Lí KHTN-H.SThể dục 
4 Thể dục ToánÂm nhạc 
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A7 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLGDCDToánTNHNToán 
2GDĐPĐịa LíTin họcLịch SửToán 
3Ngoại ngữKHTN-H.SKHTN-H.SNgữ vănNgữ văn 
4Ngoại ngữMỹ thuậtCông nghệNgữ vănNgoại ngữ 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 Thể dụcThể dục   
3Ngữ vănKHTN-H.SÂm nhạc   
4ToánĐịa LíKHTN-H.S   
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A1 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Tin họcCông nghệThể dục   
2Sinh họcThể dụcLịch Sử   
3 Ngoại ngữĐịa Lí   
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLNgữ vănTin họcToánSinh học 
2Mỹ thuậtCông nghệÂm nhạcLịch SửToán 
3Vật líĐịa LíToánNgữ vănNgoại ngữ 
4Ngữ vănNgoại ngữToánNgữ vănGDCD 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A2 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1  Tin học Sinh học 
2  Công nghệLịch SửNgoại ngữ 
3  Thể dụcĐịa LíThể dục 
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLVật líToánNgữ vănNgoại ngữ 
2GDCDTin họcToánCông nghệÂm nhạc 
3Ngữ vănNgữ vănMỹ thuậtĐịa LíToán 
4Sinh họcNgữ vănNgoại ngữLịch SửToán 
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A3 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Công nghệSinh học  Thể dục 
2Ngoại ngữThể dục  Lịch Sử 
3Tin học   Địa Lí 
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLTin họcMỹ thuậtToánNgữ văn 
2Ngữ vănNgữ vănLịch SửToánNgữ văn 
3Sinh họcNgoại ngữNgoại ngữCông nghệToán 
4GDCDÂm nhạcVật líĐịa LíToán 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A4 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Thể dụcCông nghệ   
2 Ngoại ngữĐịa Lí Thể dục 
3 Sinh họcTin học Lịch Sử 
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLNgoại ngữNgoại ngữLịch SửĐịa Lí 
2ToánÂm nhạcCông nghệToánNgữ văn 
3ToánNgữ vănTin họcSinh họcNgữ văn 
4Vật líGDCDMỹ thuậtNgữ vănToán 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A5 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1   Thể dụcĐịa Lí 
2Công nghệ  Sinh họcTin học 
3Ngoại ngữ  Lịch SửThể dục 
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLÂm nhạcVật líSinh họcToán 
2Ngữ vănNgoại ngữTin họcNgữ vănGDCD 
3Lịch SửCông nghệToánNgữ vănĐịa Lí 
4ToánNgữ vănToánMỹ thuậtNgoại ngữ 
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A6 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Địa Lí  Tin học 
2Lịch SửSinh học  Thể dục 
3Công nghệThể dục  Ngoại ngữ 
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLSinh họcToánNgữ vănÂm nhạc 
2Ngữ vănVật líMỹ thuậtĐịa LíToán 
3Ngữ vănTin họcNgoại ngữToánNgoại ngữ 
4Lịch SửCông nghệGDCDToánNgữ văn 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A7 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Thể dụcLịch SửSinh học  
2 Địa LíTin họcCông nghệ  
3 Ngoại ngữ Thể dục  
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLGDCDÂm nhạcĐịa LíToán 
2Sinh họcNgữ vănVật líNgữ vănNgoại ngữ 
3ToánNgữ vănLịch SửMỹ thuậtNgữ văn 
4ToánNgoại ngữCông nghệToánTin học 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A1 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Sinh họcMỹ thuậtThể dục  
2 Tin họcThể dụcToán  
3  GDCDCông nghệ  
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLVật líHóa họcToánCông nghệ 
2Lịch SửÂm nhạcĐịa LíLịch SửNgoại ngữ 
3Ngữ vănSinh họcNgoại ngữNgữ vănToán 
4Ngữ vănHóa họcNgoại ngữNgữ vănToán 
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A2 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1  ToánCông nghệ  
2  GDCDMỹ thuậtTin học 
3  Thể dụcThể dụcSinh học 
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLÂm nhạcNgoại ngữLịch SửToán 
2Ngữ vănNgữ vănHóa họcToánToán 
3Ngoại ngữVật líLịch SửNgữ vănCông nghệ 
4Sinh họcNgoại ngữĐịa LíNgữ vănHóa học 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A3 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Tin học Mỹ thuật  
2 GDCD Công nghệThể dục 
3 Thể dục Sinh họcToán 
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLHóa họcLịch SửCông nghệNgoại ngữ 
2ToánSinh họcNgoại ngữToánĐịa Lí 
3Lịch SửNgữ vănHóa họcToánNgữ văn 
4Ngoại ngữNgữ vănÂm nhạcVật líNgữ văn 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A4 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1ToánMỹ thuật  Thể dục 
2Tin họcThể dục  Sinh học 
3 GDCD  Công nghệ 
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1SHLĐịa LíÂm nhạcHóa họcNgữ văn 
2ToánNgoại ngữLịch SửVật líNgữ văn 
3Ngữ vănNgoại ngữToánSinh họcHóa học 
4Ngữ vănCông nghệToánLịch SửNgoại ngữ 
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A5 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLNgoại ngữĐịa LíLịch SửToán 
2Ngữ vănNgoại ngữNgoại ngữHóa họcToán 
3ToánCông nghệLịch SửNgữ vănSinh học 
4Âm nhạcNgữ vănVật líNgữ vănHóa học 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 Sinh họcToánThể dục  
3 Mỹ thuậtGDCDCông nghệ  
4 Thể dụcTin học   
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A6 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLNgoại ngữNgoại ngữToánĐịa Lí 
2Ngữ vănNgữ vănNgoại ngữToánLịch Sử 
3Lịch SửÂm nhạcVật líSinh họcNgữ văn 
4ToánHóa họcHóa họcCông nghệNgữ văn 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 GDCD Công nghệ  
3 Thể dụcTin họcThể dục  
4 Mỹ thuậtToánSinh học  
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A7 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLÂm nhạcHóa họcĐịa LíNgoại ngữ 
2Lịch SửCông nghệLịch SửToánNgoại ngữ 
3Ngữ vănNgoại ngữToánHóa họcSinh học 
4Ngữ vănVật líToánNgữ vănNgữ văn 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2  GDCDMỹ thuậtSinh học 
3  Thể dụcToánTin học 
4   Thể dụcCông nghệ 
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A8 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLNgữ vănLịch SửToánLịch Sử 
2ToánNgữ vănĐịa LíNgữ vănCông nghệ 
3ToánHóa họcNgoại ngữVật líNgữ văn 
4Ngoại ngữÂm nhạcNgoại ngữHóa họcSinh học 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 Công nghệ Toán  
3 Thể dục Mỹ thuậtGDCD 
4 Tin học Sinh họcThể dục 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A1 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLNgữ vănVật líLịch SửNgữ văn 
2Ngữ vănVật líHóa họcHóa họcNgữ văn 
3GDCDNgoại ngữĐịa LíToánToán 
4Mỹ thuậtSinh họcNgoại ngữToánToán 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2Công nghệThể dục    
3Âm nhạcNgữ vănĐịa Lí   
4Sinh họcNgoại ngữThể dục   
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A2 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLVật líNgoại ngữHóa họcToán 
2Ngoại ngữHóa họcLịch SửToánToán 
3Vật líNgữ vănGDCDToánĐịa Lí 
4Ngữ vănNgữ vănMỹ thuậtNgữ vănSinh học 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2  Địa LíSinh họcÂm nhạc 
3  Thể dụcNgữ vănNgoại ngữ 
4  Công nghệ Thể dục 
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A3 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1SHLNgữ vănNgoại ngữToánGDCD 
2Ngữ vănNgữ vănVật líSinh họcNgữ văn 
3ToánVật líMỹ thuậtLịch SửToán 
4ToánNgoại ngữHóa họcHóa họcĐịa Lí 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2Ngữ văn Thể dục