Tuesday, 29/11/2022 - 02:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Xương

TKB TUẦN 10 NĂM HỌC 2022-2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờKHTN-HoáĐịa LíGDĐPToán 
2Ngoại ngữNgoại ngữNgoại ngữCông nghệToán 
3KHTN-HoáGDCDToánKHTN-HoáNgữ vănTNHN
4KHTN-HoáNgữ vănToánĐịa LíNgữ vănTNHN
5Tin họcNgữ văn  SHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2    Âm nhạc-Vy(P.AN) 
3    Lịch Sử-H.Diễm(P.12) 
4 Thể dục  Mỹ thuật-Long(P.12) 
5 Thể dục    
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờGDCDKHTN-HoáĐịa LíNgữ văn 
2Địa LíKHTN-HoáKHTN-HoáKHTN-HoáNgữ văn 
3Ngoại ngữNgữ vănNgoại ngữToánGDĐPTNHN
4ToánNgữ vănCông nghệToánTin họcTNHN
5ToánNgoại ngữ  SHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2Mỹ thuật-Long(P.12)  Thể dục  
3Lịch Sử-H.Diễm(P.12)  Thể dục  
4Âm nhạc-Vy(P.AN)     
5      
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờNgữ vănToánKHTN-HoáGDĐP 
2ToánNgữ vănToánKHTN-HoáNgoại ngữ 
3ToánNgoại ngữKHTN-HoáNgữ vănNgoại ngữTNHN
4GDCDTin họcĐịa LíNgữ vănĐịa LíTNHN
5KHTN-HoáCông nghệ  SHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2Âm nhạc-Vy(P.AN)     
3Mỹ thuật-Long(P.13)     
4Lịch Sử-H.Diễm(P.13)  Thể dục  
5   Thể dục  
         
@VietSchool       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờGDĐPNgoại ngữNgữ vănToán 
2Ngữ vănNgoại ngữĐịa LíNgữ vănToán 
3Ngữ vănKHTN-HoáCông nghệToánNgoại ngữTNHN
4KHTN-HoáKHTN-HoáKHTN-HoáToánGDCDTNHN
5Địa LíTin học  SHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 Thể dụcLịch Sử-H.Diễm(P.12)   
3 Thể dụcÂm nhạc-Vy(P.12)   
4  Mỹ thuật-Long(P.12)   
5      
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờNgoại ngữĐịa LíToánGDĐP 
2Ngoại ngữNgữ vănNgoại ngữToánĐịa Lí 
3KHTN-HoáNgữ vănKHTN-HoáKHTN-HoáToán 
4Ngữ vănCông nghệTin họcKHTN-HoáToán 
5Ngữ vănGDCD  SHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2   TNHNLịch Sử-Tân(P.13) 
3   Thể dụcMỹ thuật-Long(P.13) 
4   Thể dụcÂm nhạc-Vy(P.AN) 
5      
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờTin họcKHTN-HoáKHTN-HoáĐịa Lí 
2GDCDNgoại ngữToánKHTN-HoáNgữ văn 
3ToánKHTN-HoáToánCông nghệNgữ vănTNHN
4ToánNgữ vănNgoại ngữĐịa LíGDĐPTNHN
5Ngoại ngữNgữ văn  SHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 Thể dụcMỹ thuật-Long(P.13)   
3 Thể dụcLịch Sử-Tân(P.13)   
4  Âm nhạc-Vy(P.AN)   
5      
         
@VietSchool       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A7 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờKHTN-HoáTin họcNgữ vănToán 
2Ngữ vănKHTN-HoáĐịa LíNgữ vănToán 
3Ngữ vănGDĐPToánĐịa LíNgoại ngữTNHN
4KHTN-HoáGDCDToánCông nghệNgoại ngữTNHN
5KHTN-HoáNgoại ngữ  SHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2  Thể dục Mỹ thuật-Long(P.12) 
3Ngoại ngữ-Trân(P.14) Thể dục Âm nhạc-Vy(P.AN) 
4Lịch Sử-Tân(P.14)     
5      
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1      
2Mỹ thuật-Long(P.12)  Thể dục  
3Âm nhạc-Vy(P.12)  Thể dục  
4KHTN-Lí-N.Tuấn(P.12)     
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1ToánGDCDGDĐPCông nghệNgữ vănTNHN
2ToánNgoại ngữTin họcSử-ĐịaNgữ vănTNHN
3Ngoại ngữNgữ vănToánKHTN-LíSử-Địa 
4Sử-ĐịaNgữ vănToánKHTN-LíNgoại ngữ 
5Chào cờKHTN-Lí  SHL 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1  Thể dục   
2KHTN-Lí-Tài(P.13) Thể dục   
3Mỹ thuật-Long(P.13)     
4Âm nhạc-Vy(P.AN)     
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1GDĐPNgữ vănToánKHTN-LíToánTNHN
2GDCDNgữ vănToánKHTN-LíToánTNHN
3Sử-ĐịaNgoại ngữNgoại ngữNgữ vănTin học 
4Ngoại ngữCông nghệSử-ĐịaNgữ vănSử-Địa 
5Chào cờKHTN-Lí  SHL 
         
@VietSchool       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1    TNHN 
2Âm nhạc-Vy(PAN)   Thể dục 
3KHTN-Lí-Tài(P.14)   Thể dục 
4Mỹ thuật-Long(P.14)     
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1Sử-ĐịaKHTN-LíNgoại ngữToánNgữ văn 
2KHTN-LíKHTN-LíSử-ĐịaToánNgữ văn 
3Ngoại ngữCông nghệToánNgữ vănSử-Địa 
4Tin họcGDCDToánNgữ vănNgoại ngữ 
5Chào cờGDĐP  SHL 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Mỹ thuật-Long(P.12)    
2 KHTN-Lí-Tài(P.12)  Thể dục 
3 Âm nhạc-Vy(P.AN)  Thể dục 
4    TNHN 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1KHTN-LíNgoại ngữSử-ĐịaNgữ vănSử-Địa 
2Sử-ĐịaGDĐPKHTN-LíNgữ vănNgữ văn 
3Ngoại ngữToánKHTN-LíToánNgữ văn 
4GDCDToánTin họcToánNgoại ngữ 
5Chào cờCông nghệ  SHL 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1  Thể dục   
2 Âm nhạc-Vy(P.AN)Thể dục   
3 Mỹ thuật-Long(P.13)TNHN   
4 KHTN-Lí-N.Tuấn(P.13)    
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1Ngữ vănGDĐPTin họcSử-ĐịaSử-Địa 
2Ngữ vănCông nghệNgoại ngữGDCDNgoại ngữ 
3ToánKHTN-LíSử-ĐịaNgữ vănToán 
4ToánKHTN-LíKHTN-LíNgữ vănToán 
5Chào cờNgoại ngữ  SHL 
         
@VietSchool       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1   TNHN  
2 Mỹ thuật-Long(P.14) Thể dục  
3 KHTN-Lí-Loan(P.14) Thể dục  
4 Âm nhạc-Vy(P.AN)    
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1Sử-ĐịaNgữ vănNgoại ngữGDCDGDĐP 
2Ngoại ngữNgữ vănSử-ĐịaCông nghệSử-Địa 
3Ngữ vănNgoại ngữTin họcToánToán 
4Ngữ vănKHTN-LíKHTN-LíToánToán 
5Chào cờKHTN-Lí  SHL 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1  Mỹ thuật-Phi(P.12) Thể dục 
2  Âm nhạc-Kiều(P.12) Thể dục 
3  Lịch Sử-Hiếu(P.12) Tin học-H.Tâm(PTIN) 
4    Tin học-H.Tâm(P.TIN) 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1Ngữ vănSinh họcVật líToánNgoại ngữNGLL
2Ngữ vănNgữ vănNgoại ngữToánĐịa LíNGLL
3Sinh họcNgữ vănHóa họcCông nghệToán 
4Công nghệHóa họcLịch SửGDCDToán 
5Chào cờNgoại ngữ Sinh họcSHL 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1  Thể dục Tin học-H.Tâm(P.TIN) 
2Âm nhạc-Kiều(P.20) Thể dục Tin học-H.Tâm(PTIN) 
3Mỹ thuật-Phi(P.20)     
4Lịch Sử-Hiếu(P.20)     
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1Hóa họcToánSinh họcNgữ vănNgữ vănNGLL
2Công nghệToánVật líNgữ vănNgữ vănNGLL
3ToánSinh họcLịch SửGDCDNgoại ngữ 
4ToánNgoại ngữNgoại ngữSinh họcĐịa Lí 
5Chào cờCông nghệ Hóa họcSHL 
         
@VietSchool       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1  Âm nhạc-Kiều(P.13) Tin học-Tới(P.12) 
2  Lịch Sử-Hiếu(P.13) Tin học-Tới(P.12) 
3  Mỹ thuật-Phi(P.13) Thể dục 
4    Thể dục 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1ToánSinh họcToánCông nghệNgữ vănNGLL
2ToánNgoại ngữToánSinh họcNgữ vănNGLL
3Hóa họcGDCDNgoại ngữĐịa LíNgoại ngữ 
4Sinh họcNgữ vănCông nghệHóa họcLịch Sử 
5Chào cờNgữ văn Vật líSHL 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1      
2Lịch Sử-Hiếu(P.21)Tin học-Tới(P.TIN)    
3Âm nhạc-Kiều(P.21)Tin học-Tới(P.TIN)Thể dục   
4Mỹ thuật-Phi(P.21) Thể dục   
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1ToánGDCDVật líĐịa LíToánNGLL
2ToánSinh họcSinh họcCông nghệToánNGLL
3Ngoại ngữNgoại ngữNgoại ngữSinh họcNgữ văn 
4Lịch SửCông nghệHóa họcNgữ vănNgữ văn 
5Chào cờHóa học Ngữ vănSHL 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1    Thể dục 
2Mỹ thuật-Phi(P.CN) Tin học-Tới(P.TIN) Thể dục 
3Lịch Sử-Xuyên(P.CN) Tin học-Tới(P.TIN)   
4Âm nhạc-Kiều(P.CN)     
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1Công nghệSinh họcNgoại ngữSinh họcNgữ vănNGLL
2GDCDNgoại ngữSinh họcĐịa LíNgữ vănNGLL
3Hóa họcHóa họcToánLịch SửToán 
4Ngoại ngữNgữ vănToánVật líToán 
5Chào cờNgữ văn Công nghệSHL 
         
@VietSchool       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1      
2Tin học-Tới(P.TIN) Mỹ thuật-Phi(P.14)   
3Tin học-Tới(P.TIN) Âm nhạc-Kiều(P.14) Thể dục 
4Lịch Sử-Xuyên(P.TIN)   Thể dục 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1GDCDNgoại ngữToánNgữ vănĐịa LíNGLL
2Hóa họcCông nghệToánNgữ vănNgoại ngữNGLL
3Lịch SửSinh họcCông nghệSinh họcNgữ văn 
4Sinh họcVật líNgoại ngữToánNgữ văn 
5Chào cờHóa học ToánSHL 
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờNgoại ngữHóa họcSinh họcĐịa Lí 
2Địa LíHóa họcCông nghệNgữ vănNgoại ngữ 
3ToánNgữ vănVật líNgữ vănToánHN
4ToánNgữ vănMỹ thuậtVật líToánNGLL
5GDCDSinh họcNgoại ngữLịch SửSHLNGLL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2Âm nhạc-Kiều(P.15) Công nghệ-Huyen(P.14)Ngữ văn-Thảo(P.12)  
3GDCD-Ngân(P.15)Thể dụcĐịa Lí-H.Diễm(P.14)Ngữ văn-Thảo(P.12)  
4Hóa học-Điền(P.15)Thể dục Toán-V.Huy(P.12)  
5   Toán-V.Huy(P.12)  
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờCông nghệToánToánNgoại ngữ 
2Ngữ vănSinh họcToánToánNgữ văn 
3Ngữ vănHóa họcNgoại ngữSinh họcNgữ vănHN
4GDCDNgoại ngữĐịa LíHóa họcĐịa LíNGLL
5Mỹ thuậtVật líLịch SửVật líSHLNGLL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2Địa Lí-H.Diễm(P.19) Thể dụcToán-V.Huy(P.13)  
3Công nghệ-Huyen(P.19)GDCD-Ngân(P.12)Thể dụcToán-V.Huy(P.13)  
4Âm nhạc-Kiều(P.19)Ngữ văn-Sang(P.12) Hóa học-Thu(P.13)  
5 Ngữ văn-Sang(P.12)    
         
@VietSchool       
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờNgữ vănToánCông nghệMỹ thuật 
2ToánNgữ vănToánGDCDĐịa Lí 
3ToánSinh họcNgoại ngữLịch SửNgữ vănHN
4Ngoại ngữNgoại ngữVật líSinh họcNgữ vănNGLL
5Vật líHóa họcĐịa LíHóa họcSHLNGLL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 Ngoại ngữ-Trân(P.13)Âm nhạc-Kiều(P.15)Toán-Mil(P.14)  
3 Ngữ văn-T.Tám(P.13)Ngoại ngữ-Trân(P.15)Toán-Mil(P.14)Thể dục 
4 Ngữ văn-T.Tám(P.13)Địa Lí-H.Diễm(P.15)Công nghệ-Huyen(P.14)Thể dục 
5 GDCD-Ngân(P.13) Hóa học-Thu(P.14)  
         
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 07/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờVật líNgoại ngữHóa họcNgoại ngữ 
2Ngữ vănCông nghệVật líNgữ vănĐịa Lí 
3Ngữ vănNgoại ngữHóa họcNgữ vănToánHN
4ToánSinh họcLịch SửSinh họcToánNGLL
5ToánGDCDMỹ thuậtĐịa LíSHLNGLL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1