Friday, 30/09/2022 - 18:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Xương

THÔNG BÁO LỊCH TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Thông Báo ngày tựu trường 

PHÒNG GD – ĐT TX.TÂN CHÂU      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS VĨNH XƯƠNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số: 60  /TB-THCSVX                                    Vĩnh Xương, ngày 19 tháng 08 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Lịch tựu trường, khai giảng và thực học

Năm học 2022 – 2023

------------

Căn cứ Quyết định Số: 2050/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang;

          Căn cứ Hướng dẫn Số: 805 /HD-PGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Phòng GD- ĐT Tân Châu về việc hướng dẫn triển khai “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2022;

          Nay, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Vĩnh Xương thông báo đến toàn thể quý cha mẹ học sinh và học sinh tất cả các khối lớp của trường lịch tựu trường, khai giảng và thực học, cụ thể như sau:

1/ Tuần lễ tựu trường: Từ ngày 29/08/2022 đến ngày 31/08/2022

          Học sinh tất cả các khối lớp tập trung vào trường lúc 7 giờ 00 phút ngày 29/8/2022 để nghe sinh hoạt nội quy, quy định của trường.

Học sinh có thể xem danh sách biên chế lớp trên cổng thông tin điện tử của trường http://trunghoccosovinhxuong.pgdtanchau.edu.vn.

2/. Ngày khai giảng năm học mới:

Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 bắt đầu lúc 7 giờ 00 phút ngày 05/09/2022.

3/. Thời gian thực học:

Ngày 05/09/2022 (Theo thời khóa biểu)

Lưu ý: Học sinh thực hiện đồng phục theo quy định của trường. Đối với học sinh khối 6, 7 đến trường xem niêm yết danh mục sách giáo khoa năm học 2022-2023.

          Hiệu trường THCS Vĩnh Xương yêu cầu tất cả học sinh nghiêm túc thực hiện đúng tinh thần thông báo nêu trên. Rất mong quý cha mẹ học sinh đôn đốc, nhắc nhở con em mình thực hiện đúng theo nội dung thông báo./.

 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

    Nơi nhận :                                                                      

- UBND xã Vĩnh Xương.

- Đài truyền thanh xã Vĩnh Xương.                                                                               

     ( Phát thanh trên đài )

- Niêm yết.

- Lưu VT.                                                                                                                            Âu Việt Hùng 

Bài tin liên quan