Friday, 30/09/2022 - 18:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Xương

KẾT QUẢ HỘI THI VẼ TRANH HÈ

                                                                           KẾT QUẢ VẼ TRANH HÈ 2021-2022

Giải A : 

          Lê Thị Thu Quỳnh ( 7a4 )

          Lê Nguyễn Quỳnh Như (7a4 )

Giải B: 

         Trần Ngọc Như Ý (6a4)

         ĐOàn Hoài Tuyến ( 7a6)

        NGuyễn Thị Cẩm Giang (8a4)

Giải C :

        Lê Thị Thảo Quyên( 6a4)

       Nguyễn Thị Kim Tuyến (7a6)

      Nguyễn Thị Kim Lợi (7a6)

      Nguyễn Thu Trang (8a6)

      Phan Thị Thúy Vy (8a6 )

Giải A

Bài tin liên quan